Jong bestuur vernieuwt kaatsklassieker Van Aismadagen Bitgum

Kaatsen leeft al jaren in Bitgum, met de Van Aismadagen als absoluut hoogtepunt. Maar ook dit evenement moet met haar tijd mee. Dit vindt ook kersverse voorzitter Jacob Wietse Dijkstra: “We wolle ek de kommende jierren sjen litte wêr in lyts doarp grut yn wêze kin en minsken in beleving biede dy’t allinne yn Bitgum plak fine kin.” Het jonge …