Vernieuwde en zonovergoten kaatsklassieker Van Aismadagen Bitgum verdubbelt bezoekersaantallen

29 augustus 2019

Divers programma, mooi weer en gezelligheid zorgen voor succesvol dorpsfestival

Vooraf had het jonge bestuur hier alleen maar van gedroomd. Natuurlijk zat het weer mee, maar een verdubbeling van de bezoekersaantallen komt niet uit de lucht vallen. ‘Minsken kaam ek spesjaal by ús om te sizzen hoe goed dizze nije opset harren foldien hie. It publyk wie tige enthûsjast’, aldus voorzitter Jacob Wietse Dijkstra. Hij beleefde zijn eerste Van Aismadagen als nieuwe voorzitter van OKK Beetgum. De nieuwe opzet was een succes. Vrijdag stond nu met ‘Jong Van Aisma’ voor het eerst in het teken van de jeugd die met 138 aanmeldingen een grote opkomst kende. Ook op zaterdag, waar nu ook de dames hoofdklasse kaatste, kwam het publiek in grote getale opdraven. Hier waren de bezoekersaantallen verdubbeld ten opzichtte van vorig jaar. Dit gebeurde ook op de zondag, waarbij er bovendien een groot bedrag voor het goede doel bij elkaar werd geslagen.

Naast de festiviteiten op vrijdag, zaterdag en zondag werden de Van Aismadagen afgesloten met het Matinee. Hierbij komen mensen verkleed om vanaf 11.00 uur ’s morgens feest te vieren.

Tjisse Steenstra grote winnaar in eigen dorp

De grote winnaar bij de heren was Tjisse Steenstra. Hij werd gekozen tot koning op beide dagen. Zaterdag won hij de d.e.l. partij met Gert-Anne van der Bos en Allard Hoekstra. Bij de dames partij op zaterdag (d.e.l.) waren het Manon Scheepstra (die dankzij de zege het klassement veilig stelde), Serena Hovenga en Lotte Delgrosse die de overwinning vierden.

Tientjesactie voor goede doel

De ‘tientjesactie’ (elke zit- of bovenbal was € 10,00 waard) op de zondag leverde een bedrag op van maar liefst € 1.440,00 voor sporters met een beperking in de gemeente Waadhoeke. Sport Fryslân, met wie OKK deze actie samen organiseerde, nam de cheque dan ook met blijdschap in ontvangst.

Dorpsfestival

Het doel om er meer een dorpsfestival van te maken is geslaagd volgens Dijkstra: ‘Wy wolle in feest biede foar eltsenien. Oan ús frywilligers merkten wy ek dat sy hjir sin oan hienen. De ideeën kamen fan alle kanten. Fan de Van Aisma kommisje, út ûs bestjoer en de Jeugdkommisje wie ree om in geweldich programma foar ‘e jeugd te meitsjen mei Jong Van Aisma.’

Jong Van Aisma op de vrijdag

De hele dag feest voor alle leeftijdscategorieën jeugd. Dat was Jong Van Aisma. Een van de categorieën werd bovendien opgehaald met een echte Amerikaanse schoolbus. Alle kinderen konden zich opgeven. Er was een poppentheater, goochelshow, estafette run en kinderen konden kennismaken met het kaatsen (of hun spel verbeteren) dankzij een kaatsclinic van de PC winnaars Marten Bergsma, Renze Hiemstra en PC Koning Hans Wassenaar. Voor de oudere jeugd was een barbecue georganiseerd en spellen zoals een pubquiz.

Van Aisma Café

Ondanks het mooie weer (of juist vanwege de hitte) puilde het Van Aisma Café het hele weekend ook uit. ‘Minsken fielden harren lyk thús. Op ‘e wanden wiene foto’s te sjen fan it keatsen út it ferline. Ek takom jier by it jubileum sille wy it Van Aisma Café iepenje’, zo blikte Dijkstra al vooruit.

Dank aan vrijwilligers en sponsoren

OKK Beetgum koestert haar vrijwilligers en sponsoren. ‘It mei dúdlik wêze dat wy de Van Aismadagen net organisearje kinne sûnder ûs sponsoren en frywilligers’, geeft Dijkstra aan.

Zo is de prachtige opgezette kaatsarena het werk van de vrijwilligers en zorgden sponsoren voor grote prijzen tijdens de verloting. Een verblijf in groepsaccommodatie Cleyn Alserd (Ingelum) was de hoofdprijs. De prijzen bestonden verder onder andere uit een flatscreen tv, een wasmachine en stoomstrijkijzer. ‘Ek de bedriuwen ha tige meitocht mei ûs nije konsept’. Alle by elkoar jout dit bot fertrouen foar de takomst en ha wy no al sin oan ús jubileum jier.’

Jubileum 2020

Het woord valt al. Volgend jaar viert OKK Beetgum haar 125 jarige jubileum. De vereniging is ouder dan menig (betaald) voetbalclub en dat moet worden gevierd. Dijkstra: ‘de kommende wiken evaluere wy alles mei de frywilligers en sille wy ús blik rjochtsje op takom jier. Al sitte der al genôch ideeën yn it fet.’ De ambitie blijft onverminderd hoog. Voor volgend jaar mogen mensen dan ook nog meer verwachten.